Om klubben

Klubben bedriver skytte inom några av de dicipliner som styrs av Svenska Pistolskytteförbundet. De två mest förekommande är precisionsskjutning samt fältskjutning, men  vi tränar och tävlar också i t.ex. springskytte, magnumfältskjutning samt PPC.
Under höst/vinter skjuter vi i skjuthallen på Söderslättshallen i Trelleborg och under vår/sommar håller vi till nere i Maglarp. Tyvärr har vi under de senaste drygt 10 åren kämpat med problematiken kring buller vilket gjort att banan varit stängd stora delar av tiden. Under sommaren 2017 har vi efter viss ombyggnad av kommunen kunnat öppna i liten skala igen så vi i alla fall kan skjuta finkalibrigt. Vi hoppas på en lösning under 2018 så vi kan träna fullt ut.

Då vi ser den sociala biten av vår hobby som mycket viktig blir det framförallt under sommarhalvåret också en hel del korvgrillning och andra typer av arrangemang. Vi har genom åren också blivit duktiga på att arrangera tävlingar vilket tyvärr inte går just nu då Maglarp ännu inte fungerar fullt ut. Men vi  ger inte upp hoppet.
Ett medlemskap i Lilla bedinge SKG innebär att man är delaktig i klubben och inte bara ser sitt medlemskap som en avgift för att kunna skjutträna. Vi ska alla vara delaktiga och hjälpas åt så vår klubb kan fortsätta att vara den trevliga oas för vår hobby i ytterligare många år framöver.

Historia

Lilla Beddinge är beläget på Skånes sydkust. Närmsta större stad är Trelleborg.
Skytteklubben, Lilla Bedinge Skyttegille, grundades 1887 och är Sveriges sydligaste skytteklubb. Klubben har anor så långt tillbaka i tiden att de första stadgarna säger att föreningens ändamål är ”att främja medborgarens skjutskicklighet i händelse av krig”. I begynnelsen var det troligen också den strävan man hade. Vid tiden för grundandet hade klubben sin skjutbana där Restaurang Pärlan ligger idag.

Initiativtagare till bildandet av Lilla Bedinge Skyttegille var en företagsam man vid namn Anders Jeppsson. Hans dröm var att göra något för traktens ungdomar, att få starta en nöjestillställning av något slag i byn. 1912 blev hans dröm uppfylld när han erbjöds att köpa en dansbana i Klagstorp.Anders Jeppsson beslöt att den nya dansbanan skulle placeras i västra delarna av skogen. Eftersom skjutbanan inte låg så långt bort, döptes dansbanan till Skyttepaviljongen.
Gästerna ökade snabbt i antal och till tillslut hade man ökat så mycket i storlek att man såg sig tvungen att bygga en ny dansbana. Denna stod klar 1932. Skyttepaviljongen hade nu spelat sin sista dans och mer tidsenliga dansställen tog vid.

Redan under vår och försommaren 1922 byggdes en restaurang som fick namnet Granhyddan. Den fick dock snart konkurrens av ännu en sommarrestaurang, Bedinge Havsbad. Denna nya restaurang beslöt man att förlägga till Lilla Bedinges skjutbana. Därmed fick klubben flytta på sig. En ny klubbstuga uppfördes längre västerut i Lilla Bedinge, mot Smygehamn. På denna tomtbit råder det idag skjutförbud då den ligger för nära tättbebyggt område. Men tomten är fortfarande i klubbens ägor och det finns en liten klubbstuga som hålls i ordning. Så småningom flyttade klubben sin verksamhet till Maglarps Skyttecentrum, strax norr om Trelleborg. Där håller klubben till än idag och delar anläggningen med övriga klubbar i Trelleborgsområdet.